Retningslinjer for leie av kommunens lokaler

Under finner du hvilke retningslinjer som gjelder for leie og lån av kommunens lokaler. 

For å komme direkte til booking av lokaler: Lei lokaler og anlegg via Bookup

VILKÅR: 

 • Leietaker må være over 18 år.  
 • Leietaker faktureres vedtatt leiepris i henhold til gebyrregulativ. 
 • Lag og foreninger fra Levanger som er registrert i levanger.friskus.com leier gratis i de lokaler som er gjort tilgjengelig for dette. 
 • Eventuelt ekstra renhold inngår ikke automatisk i leiepris. 
 • All skade, uhell eller ødeleggelse dekkes av leietaker.  
 • Lokalet skal ryddes og overleveres i like god stand som det ble overtatt. 
 • Dører og vinduer skal være lukket og låst etter bruk.  
 • Det er ikke tillatt å bruke rusmidler eller å være på kommunale områder i påvirket tilstand. Unntak om lokalet er gjort tilgjengelig for utleie til festlige anledninger. 

 

PRAKTISK:  

 • Nøkkel/nøkkelkort hentes og leveres til avtalt tidspunkt.  
 • Tapt nøkkel må erstattes av leietaker. 
 • Hvis kommunen i særskilte tilfeller har behov for lokalet til eget bruk, vil kommunen tilstrebe å finne alternativt lokale til leietaker.  
 • Avbestilling av lokaler må gjøres minst 2 dager i forveien. Senere avbestilling kan medføre gebyr.  

SIKKERHET:  

 • Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i og følge branninstruks. 
 • Leietager har ansvar for at uvedkommende ikke kommer inn i lokalene.  
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild i kommunale lokaler eller på uteområder.  
 • Utløses brannalarm/andre alarmer pga. uaktsomhet er leietaker ansvarlig for det, også økonomisk. 

 

OVERNATTING: 

Særskilte vilkår gjelder ved overnatting i kommunens bygg. Ta kontakt med servicekontoret for mer informasjon: servicekontoret@levanger.kommune.no / 74 05 25 00.