Kommunens årlige arrangementer

Kommunens arrangementsavdeling har ansvar for å koordinere og gjennomføre mange ulike faste arrangementer i løpet et år. Disse kan du lese mer om her.

 

Program Kulturuka 2023