Spillemidler

Lag og foreninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Under finner dere nødvendig informasjon. 

Lykke til med søknadsprosessen, ikke nøl med å ta kontakt! 

Søknadsfristen er 1.november hvert år

Hvordan søke?

Skal du søke om spillemidler til et idrettsanlegg må anlegget meldes inn innen 1. mai det året du skal søke. Innmelding skjer via sjekkliste. Den finner du her:

Innmelding av idrettsanlegg

Søknad om spillemidler gjøres digitalt gjennom kulturdepartementets søknadsportal innen 1. november.  Mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema finner du her på departementets sider: 

Søknadsportal for spillemidler

Andre relevante lenker: 

Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet i Levanger

Informasjon om spillemiddelordningen fra Trøndelag fylkeskommune