Frivilligsentralen

Levanger Frivilligsentral er i dag organisert som er frivillig organisasjon med eget styre som er satt sammen av frivillige enkeltpersoner og en representant fra Levanger kommune. De som jobber ved frivilligsentralen er ansatt i Levanger kommune og leies ut gratis til frivilligsentralen. Vil du vite mer om hva frivilligsentralen gjør eller du kan tenke deg å bidra som frivillig, ta gjerne kontakt! Kontaktinfo finner du i lenken:

Levanger frivilligsentral sin hjemmeside