Skal du arrangere noe i Levanger?

For spørsmål som gjelder vei, strøm, parker og andre kommunale arealer utendørs, kontakt servicekontoret for nærmere informasjon om hvem du skal snakke med: servicekontoret@levanger.kommune.no  

 Meld fra/søk om arrangementet til politiet

Meld fra til brann og redning om store arrangement

For arrangementer i Festiviteten kulturhus, kontakt:

festiviteten@levanger.kommune.no 

For å leie lokaler:

Gå til bookup.com

For å registrere deg i kommunens lag- og foreningsregister:

Gå til Friskus aktivitetskalender