Om Festiviteten

Festiviteten Kulturhus ble bygget i 1897 og har en sentral, historisk viktig beliggenhet i Trehusbyen Levanger. Bygningen er fredet av Riksantikvaren som en del av kulturmiljøet. Festsalen ble åpnet i desember 1897 og er fremdeles viktig i byens sosiale og kulturelle liv. I 1912 ble den private kinoen flyttet hit og fra 1917 tom 2018 ble kinoen drevet av Levanger Kommune.

I januar 2019 ble salen oppgradert med nytt lyd og lys utstyr, og Festiviteten fungerer nå som byens kulturscene med formål om å huse både frivilligheten, næringslivet, samt omreisende artister og kunstnere på turnè.

Lenke til program/billetter: www.festivitetenlevanger.no