Digihjelpa - datahjelp for vettskremte....

Digihjelpa er et GRATIS  lavterskel-tilbud for deg med med liten eller ingen digital kompetanse. Her kan du få veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester for å kunne fungere bedre i dagens digitale samfunn.

Vi holder til i Levanger rådhus i 1. etasje ved servicekontoret. Her kan du komme innom på drop-in time eller etter avtale. Vi veileder «en til en» i skjermede lokaler.

Det kan være lurt å lære mer om digitale verktøy og tjenester fordi:

  • Du blir mer selvhjulpen.
  • Du kan ta informerte valg basert på god og tilgjengelig informasjon. Da blir det lettere for deg å ivaretar dine plikter og rettigheter i samfunnet.
  • Du får en sikrere kommunikasjon med offentlige etater og håndterer sensitiv informasjon bedre.
  • Du opplever kortere ventetid hos kommunal og statlig forvaltning når du kan benytte digitale løsninger.
  • Det kan bli lettere for deg å ta i bruk helse- og velferdsteknologi.
  • Du opplever mestringsfølelse i det digitale samfunnet.

Vil du gjøre en avtale? Ring servicekontoret på telefon: 74 05 25 00

Åpningstider:
Mandag - fredag
kl. 09.00-15.00 

Besøksadresse: Håkon den godes gate 30

 

 

Stortingsmeldingen digital agenda for Norge har satt som mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.

Prosjektet Digihjelp finansieres av tilskudd fra KDM (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og skjønnsmidler fra fylkesmannen.