Legevakt

Innherred interkommunale legevakt har lokaler på sykehuset i Levanger
Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes. 

Telefonnummer er 116 117

Ved fare for liv og helse, ring 113

 

Åpningstider

 

  • Mandag til fredag 15:00-08:00 
  • Helg og høytid holder vi åpent hele døgnet

 

På dagtid ukedager skal du ta kontakt med fastlegen din. Studenter og besøkende kan derimot kontakte legevakten på dagtid.

Ring først. Ved direkte oppmøte på legevakta uten forhåndsavtale vil det forekomme ventetid.

 

Hvor er legevakten?

 

Innherred interkommunale legevakt
Kirkegata 2B
7600 Levanger

 

Nb. Legevakta i Levanger flytter til Røstad legesenter/Innherred helsehus mens kombinasjonsbygget ved Sykehuset Levanger bygges ut.

Det er snakk om en midlertidig flytting, på grunn av at kombinasjonsbygget ved sykehuset skal bygges om. Legevakta flyttes i løpet av september 2023 og skal flytte tilbake i utvidede lokaler ila. 2024. Ny, midlertidig adresse blir Helge Ingstads veg 1, 7600 Levanger