Legekontor

I Levanger er det følgende legekontor:

 Kirkegata legesenter

 Røstad legesenter

 Moan legesenter

 Åsen legekontor

Har du behov for øyeblikkelig legehjelp utenom legekontoret sin åpningstid, ringer du:

Legevakt 116 117

Ved fare for liv og helse ring 113

 

Influensavaksinering 2022

Influensavaksiner kommer til Levanger i uke 42 og vaksinering vil tidligst starte i slutten av uke 42.

Det er fastlegekontorene som setter influensavaksiner. Man må selv følge med på hjemmesidene til sitt fastlegekontor for nærmere opplysninger om tidspunkt for influensavaksinering og hvordan en bestiller seg time til dette.

EGENANDEL OG FRIKORT

Egenandelstaket for frikort for helsetjenester er i 2023 kr. 3040. Dette gjelder fra 1. januar 2023.