Skolehelsetjenesten 1. - 10. klasse

Skolehelsetjenesten i grunnskolen gir tilbud om:

 • Videre oppfølgingen fra helsestasjonen.
 • Helseundersøkelser og rådgivning, med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning til hver enkelt og i grupper
 • Samarbeider om habilitering av barn med spesielle behov
 • Informasjon og tilbud om vaksiner (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Tilbud om ulike grupper (f.eks. grupper for barn og unge ved samlivsbrudd)


Skolehelsetjenesten har rutiner for samarbeid med:

 • Skolen
 • Fastlegene
 • Andre kommunale tjenester
 • Tannhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten


 

Helsesykepleiere

Helsesykepleiere
Skole Helsesykepleier Telefon
Ekne barneskole Elin Lunde Pettersen 488 90 976
Frol barneskole Tove Solvang Rian og Toril Hallberget 91 84 05 58/ 45 61 57 09
Halsan skole Aina Helden 40 41 76 13
Levanger ungdomsskole Merete Haugom og Renate Gausen Jørgensen 90 27 76 96/ 48 95 31 14
Markabygda Montessoriskole Gunhild Mo Forberg 90 61 02 72
Nesheim skole May-Britt Kirknes 47 79 77 13
Skogn barne- og ungdomsskole Randi Haugskott og Tone Alstad 97 97 61 42/ 47 78 99 07
Skogn folkehøgskole
Vårtun Kristne Oppvekstsenter Gunhild Mo Forberg 90 61 02 72
Ytterøy barne- og ungdomsskole Aina Helden 40 41 76 13
Åsen barne- og ungdomsskole Toril Hallberget 45 61 57 09

Fysioterapeuter og Ergoterapeuter barn/unge

Fysioterapeuter og Ergoterapeuter barn/unge
Navn Telefon
Ingjerd Ness 97 62 30 41
Guro Vedul Tronstad 97 97 61 43
Mari Sevaldsen Skrove 96 94 87 30
Håkon Nøst Skauge 45 73 19 64