Koronavaksine og influensavaksine høsten 2023

Koronavaksine

Koronavaksine fåes på vaksinasjonskontoret på Rådhuset. Oppfriskningsdose anbefales ila oktober, men om en ønsker å ta den allerede nå, så vil det være mulig.

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for informasjon og bestilling av time tlf. 90297344, onsdag og fredag fra kl. 09.00 - 14.00 eller e-post vaksinasjonskontoret@levanger.kommune.no

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose:

  • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere (sistnevnte gruppe vaksineres av kommunen der de bor)
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
  • Gravide i 2. og 3. trimester

Klikk her for å lese mer om anbefalingene rundt koronavaksinen.


Influensavaksine
Klikk her for å se hvem som anbefales å ta influensavaksinen.

Ansatte i helse med pasientkontakt og beboere på sykehjem og heldøgns omsorgsboliger vil bli vaksinert på arbeid/bosted.
For alle andre vil vaksinering foregå på fastlegekontorene som tidligere.

De fleste apotek tilbyr også influensavaksinering.

NB: Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det behøver altså ikke gå noe tid mellom disse to vaksinene.