Koronavaksinering

Alle personer 18-64 år -  Bør du som er mellom 18 og 65 år og ikke har underliggende risiko ta en oppfriskningsdose (fjerde dose) Covid 19.

Kort oppsummert så er dette ikke anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI), men du har mulighet til dette dersom du likevel ønsker det.

Mer utfyllende kan det sies at FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 som lav i aldergruppen 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være svært begrenset fordi vaksinasjonsdekningen er høy og mange nylig har gjennomgått infeksjon. FHI vurderer derfor at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå IKKE anbefales oppfriskningsdose. Enhver vaksine kan ha bivirkninger, milde eller mer alvorlige (sjeldent). FHI anbefaler likevel at det åpnes opp for at personer i aldersgruppen 18-64 år KAN få ny dose dersom de ønsker det, selv om de sannsynligvis ikke vil ha vesentlig nytte av denne. Folkehelseinstituttet anbefaler at tilbud om vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til denne gruppen settes i gang når kommunen anser å ha gitt et tilstrekkelig tilbud til aldersgruppen 65 år og eldre og 18-64 år i risikogruppene. For Levanger kommune sin del blir dette tidligst fra 1. februar 2023.

Om du tilhører denne gruppen og ønsker oppfriskningsdose kan du kontakte helsestasjonen i Levanger på tlf 90 29 73 44  fra 1. februar 2023.

Det gis tilbud om vaksinering til følgende grupper:

 1. Alle personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
 2. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp:
 3. Alle personer 18-64 (dersom ønsket)
 4. Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom:
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 Oppfriskningsdose til gravide

 • Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Når kan du få vaksinen:

 • Det bør gå minimum 3-4 mnd. fra tilfriskning etter gjennomgått koronasykdom til ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons på vaksinen.
 • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Vaksinering vil foregå på vaksinasjonskontoret, 2. etasje, Levanger rådhus, tirsdager og torsdager mellom 08.30-14.00
 • Ved bestilling av time: tlf. 90297344 eller e-post vaksinasjonskontoret@levanger.kommune.no

Vaksinene gir god effekt mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling. Det betyr at hvis du får koronavirussykdom selv om du er vaksinert, kan vaksinen bidra til mildere sykdom. Beskyttelsen koronavaksinen gir svekkes over tid. Ved å ta en oppfriskningsdose, får du mer langvarig beskyttelse. Det kan også gi en bredere beskyttelse, som kan gjøre deg bedre rustet mot nye varianter av viruset.

 

Koronatester

Det deles ut gratis koronatester på hverdager mellom kl 9 - 15 ved Servicekontoret Levanger Rådhus.