Helseplattformen

Helse og velferd og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Levanger kommune skal 11.02.2023 bytte pasientjournalsystem til Helseplattformen.

Med Helseplattformløsningen blir Helsetjenesten i Midt-Norge først i landet med en felles pasientjournal «En innbygger- en journal».

Kommuner, sykehus, legevakt, fastlege vil, ved å ta i bruk Helseplattformløsningen, ha en felles pasientjournal som gir mulighet til å samhandle på en helt annen måte enn vi har i dag hvor alle aktørene har forskjellige systemer.  

Trondheim kommune tok i bruk løsningen mai 2022.

12.11.2022 blir St. Olavs sykehus og 6 kommuner (Os, Røros, Holtålen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord) koblet på løsningen.

11.02.2023 blir Levanger og Namsos sykehus, Levanger og Verdal kommune påkoblet.

Videre vil helseforetaket i Møre og Romsdal og andre midtnorske kommuner bli koblet på.

Helseplattformen skal blant annet gi:

  • Økt kvalitet i pasientbehandling
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  

Forside - Helseplattformen

HelsaMi.

Som innbygger vil du få tilgang til dine egne opplysninger fra pasientjournalen i Helseplattformen.

I HelsaMi er også muligheter for timebestilling, og søke om tjenester og innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, f.eks. barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem.

 

Kontaktinfo:

Innføringsleder : Karl Martin Haugen

Tlf. 99 03 14 50

Epost: kaha@levanger.kommune.no