Helseplattformen

Helse og velferd og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Levanger kommune har Helseplattformen som nytt pasientjournalsystem.

Med Helseplattformløsningen blir Helsetjenesten i Midt-Norge først i landet med en felles pasientjournal «En innbygger- en journal».

Kommuner, sykehus, legevakt, fastlege vil, ved å ta i bruk Helseplattformløsningen, ha en felles pasientjournal som gir mulighet til å samhandle på en helt annen måte enn tidligere hvor alle aktørene har hatt forskjellige systemer.  

Disse 10 kommunene, som utgjør 66 % av innbyggerne i Midt-Norge, har pr. juni 2023 tatt i bruk Helseplattformløsningen: Trondheim, Åfjord, Ørland, Indre Fosen, Holtålen, Os, Røros, Verdal, Ålesund og Levanger.

St. Olavs sykehus har siden 12.11.2022 benyttet løsningen. Videre planlegger helseforetaket i Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag å koble seg på i løpet av 2024.

Helseplattformen skal blant annet gi:

  • Økt kvalitet i pasientbehandling
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  

Forside - Helseplattformen

HelsaMi.

Som innbygger vil du få tilgang til dine egne opplysninger fra pasientjournalen i Helseplattformen.

I HelsaMi er også muligheter for timebestilling, og søke om tjenester og innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, f.eks. barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem.

Personvern i Helseplattformen

Fra 11. februar 2023 har Levanger kommune benyttet Helseplattformen som pasientjournalsystem. Helseplattformen er en regional journalløsning som kan benyttes av kommuner, sykehus, fastleger og andre godkjente tilbydere av helsetjenester i Midt-Norge. Dette innebærer at helsepersonell og andre tjenesteytere som benytter Helseplattformen vil ha tilgang til relevant og nødvendige data om deg. Tidligere journalførte opplysninger om deg vil også være tilgjengelig for de som har behov for det gjennom å gi deg direkte helsehjelp.

For deg som innbygger betyr dette at du ikke trenger fortelle historien din på nytt hver gang du møter en ny person i helsetjenesten. Tjenesteyter trenger heller ikke bruke lang tid på å lete etter eller etterspørre informasjon om deg. Nærmere informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet i Helseplattformen og hvilke rettigheter du som innbygger har etter personvernregelverket og helselovgivningen, finner du i personvernerklæringen til Helseplattformen AS. Her finner du også informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter.

I innbyggerportalen HelsaMi kan du se deler av din journal. Her finner du skjema for å søke om innsyn i hele journalen
Du kan også se hvilke tjenesteytere som har vært inne i journalen din.