Helseplattformen

Helse og velferd og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Levanger kommune har Helseplattformen som nytt pasientjournalsystem.

Med Helseplattformløsningen blir Helsetjenesten i Midt-Norge først i landet med en felles pasientjournal «En innbygger- en journal».

Kommuner, sykehus, legevakt, fastlege vil, ved å ta i bruk Helseplattformløsningen, ha en felles pasientjournal som gir mulighet til å samhandle på en helt annen måte enn tidligere hvor alle aktørene har hatt forskjellige systemer.  

Disse 10 kommunene, som utgjør 66 % av innbyggerne i Midt-Norge, har pr. juni 2023 tatt i bruk Helseplattformløsningen: Trondheim, Åfjord, Ørland, Indre Fosen, Holtålen, Os, Røros, Verdal, Ålesund og Levanger.

St. Olavs sykehus har siden 12.11.2022 benyttet løsningen. Videre planlegger helseforetaket i Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag å koble seg på i løpet av 2024.

Helseplattformen skal blant annet gi:

  • Økt kvalitet i pasientbehandling
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  

Forside - Helseplattformen

HelsaMi.

Som innbygger vil du få tilgang til dine egne opplysninger fra pasientjournalen i Helseplattformen.

I HelsaMi er også muligheter for timebestilling, og søke om tjenester og innsyn i din egen journal. Du kan også få tilgang på vegne av andre, f.eks. barna dine eller pårørende som selv ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem.

 

Kontaktinfo:

Innføringsleder : Karl Martin Haugen

Tlf. 99 03 14 50

Epost: kaha@levanger.kommune.no