Barn som pårørende

Barn som pårørende - hvem er de?

Det er barn mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Alle barn som pårørende har krav på informasjon. Helsearbeidere har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende. 

Barneansvarlig

Hensikten er å tilby støtte og veiledning i foreldrerollen, samt samtale rundt barnets informasjon og oppfølgingsbehov. 

Forvaltning helse og omsorg: Anne Guri Solem

Psykisk helse og oppfølgingstjenesten: Rita Stokkeland 

Levanger kommune bruker følgende kartleggingsskjema i arbeid rundt barn som pårørende: 

Barnespor 2 kartleggingsskjema.pdf (nhn.no)

Tips til mer informasjon om barn som pårørende: 

Tips til mer informasjon om Barn som pårørende:


 

Artikkelliste