Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonen er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel, og et tilbud om oppfølging av nasjonale råd om vaksinasjon

Kontakt oss

 

Levanger helsestasjon
Nesset distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Tlf. 740 52 787
Tirsdag og onsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Marit Molde.
Lege: Mona Røli Melhus                                                          

Levanger helsestasjon
Frol distrikt
Kontorsted Levanger rådhus
Tlf. 740 52 787
Tirsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Anne Britt Aunemo Reitan
Lege: Kristin Stoum                                   

Levanger helsestasjon
Kvilstad og Halsan distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Tlf. 740 52 787
Tirsdag og onsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Sidsel Skjærvø          
Lege: Mona Røli Melhus                                           

Levanger helsestasjon
Sentrum og Ytterøy distrikt
Kontorsted Levanger Rådhus
Tlf. 740 52 787
Onsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Linda Garstad Holmstrand.      
Lege: Kristin Stoum                             

Skogn helsestasjon
Skogn distrikt
Kontorsted: Skogn Helsetun
Tlf. 740 53 930
Tirsdag og torsdag 08.00-15.30 
Helsesykepleier: Eldbjørg Helen Sandberg
Lege: Andreas Storeheier, Mona Røli Melhus                                          

Skogn helsestasjon
Åsen, Ekne og Markabygda distrikt
Kontorsted: Skogn Helsetun
Tlf. 740 53 930
Tirsdag og torsdag 08.00-15.30
Helsesykepleier: Merethe Hovstein-Schjetne
Lege: Andreas Storeheier, Mona Røli Melhus