Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger, høsten 2023

Hvordan kan kulturarven være en ressurs i attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling?

Høsten 2023 kan du delta på to spennende og inspirerende arrangementer i Festiviteten i Trehusbyen Levanger, der dette er tema.

Nærmere program og info om påmelding kommer.  

GODT Å BO – GODT Å LEVE – GODT Å BESØKE

Det årlige byutviklingsverkstedet i Festiviteten er en møteplass der vi sammen og på tvers bygger kompetanse og deler kunnskap om attraktiv og bærekraftig byutvikling, med utgangspunkt i kulturmiljøet som utviklingsressurs. Målet er at Byutviklingsverkstedet skal gi oss kunnskap, inspirasjon, dialog og debatt.

Arrangør er Levanger kommune i samarbeid med blant andre Riksantikvaren, Trøndelag fylkeskommune, Interreg Norge-Sverige, Innherred Regionråd, Bymuseet i Levanger og Bylivsenteret (Norske arkitekters landsforbund).

Små og mellomstore byer og steder har mange av de samme utfordringene og mulighetene. Vi har unike ressurser hver for oss, som gjennom samarbeid gir grunnlag for en attraktiv og bærekraftig region. 

Målgruppen er alle som har en rolle i by- og stedsutviklingen, blant annet politikere, gårdeiere, innbyggere, frivillighet, næringsliv, planleggere, samt regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå.

Bylivkonferansen 2023: Kulturarv og bærekraftig stedsutvikling, 24.-25. oktober

Årets konferanse arrangeres i Trehusbyen Levanger i Trøndelag 24.-25. oktober. Dette blir et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Konferansen holdes på Festiviteten kulturhus og arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvalitet og identitet.

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, frivillighet, privat næringsliv eller politikk.

Les mer om Bylivkonferansen