Sammenslåing av eiendom

Dersom du eier to eller flere eiendommer, kan eiendommene slås sammen til en grunneiendom med et gårds- og bruksnummer (gnr/bnr)