Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

  • Skattesats for næring i 2024 er 4 promille.
  • Skattesats for bolig- og fritidseiendommer i 2024 er 2,8 promille.

Fra og med 1. januar 2020 er grunnlaget for eiendomsskatt senket med 30% for bolig- og fritidseiendommer. Se eiendomsskattelovens §8A-2 (1) annet punktum.

Faktura og betaling

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er hovedsakelig fordelt på 3 terminer, men mulighet for 12 terminer etter søknad.

Månedlig fakturering
Kommunale gebyr faktureres hjemmelshaver som standard med 3 terminer:
1.termin forfall 20.mars gjelder januar-april samt oppgjør med fjoråret for eiendommer med vannmåler
2.termin forfall 20.juni gjelder mai-august
3.termin forfall 20.september gjelder september-desember

Levanger kommune tilbyr som et alternativ til 3 terminer fakturering av kommunale gebyr i 12 terminer. Forfall den 20. hver måned og fakturaen gjelder den måneden den har forfall.
Utfyllende informasjon, bl.a. kriterier, og skjema for innmelding med ønske om 12 terminer finner du her 
Feie- og tilsynsgebyr, eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrene faktureres samlet.

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag-fredag klokka 09:00-15:00.

Telefon: 74 05 25 00
E-postadresse: postmottak@levanger.kommune.no
Postadresse: Levanger kommune, Eiendomsskatt, postboks 130, 7601 Levanger.