Drift av kommunale bygg

Kommunale eiendommer

Teknisk enhet ved avdeling Bygg og Eiendom eier, forvalter og drifter ca. 160 000 m2 bygningsmasse, som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, næringsbygg, institusjoner, omsorgsboliger og kommunale boliger.

Drift og vedlikehold ledes av Odd Anders Alstad og Espen Lyngsaunet.

Avdelingen består også av driftspersonell som drifter både bygningsmassen og uteområdene tilknyttet eiendommene. Boligforvaltningen (kommunale boliger og omsorgsboliger) ledes av Tore Sundal og Aneta Konopka.