Tiltak i Trehusbyen Levanger

Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er en av få gjenværende trebebyggelsene i Midt-Norge fra årene rundt 1900. Bygårdene gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend. I 2018 fikk Levanger status som fredet kulturmiljø av nasjonal verdi. 

Fredningen omfatter byens gater og plasser, grøntområde, og bygninger med bakgårder. Til sammen er 157 eiendommer helt eller delvis omfattet av kulturmiljøfredningen. Med fredningen skal det tas vare på et trehusmiljø av nasjonal verdi. 

Byggetiltak innenfor Trehusbyen Levanger