Når du er ferdig

Når tiltaket er ferdig, må du søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Du må ha en godkjent ferdigattesten eller midlertidig brukstillatelse før du kan ta i bruk tiltaket.

Krav til ferdigattest

Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

En ferdigattest markerer slutten på kommunens behandling av byggesøknaden og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.

Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Søknaden sendes

E-post: Servicekontoret@levanger.kommune.no

Pr. post eller leveres fysisk i skranken på rådhuset.