Forhåndskonferanse

Dersom du har behov for å avklare forhold ved ditt planlagte byggeprosjekt før søknaden sendes inn, kan du anmode om en forhåndskonferanse. Dette er et møte mellom deg som søker og en byggesaksbehandler i kommunen. 

På en forhåndskonferanse vil det bli gjennomgått hva som er nødvendig av søknader og annen dokumentasjon. Det vil avklares forhold til arealplan og hva som ev. nødvendige av dispensasjoner. Det kan også være andre forhold som du trenger informasjon om før søknaden sendes inn. Tidlig dialog vil gi bedre søknader, redusere behovet for ev. omprosjekteringer, og med det gi en raskere og bedre saksbehandling. 

Forhåndskonferanse kan benyttes for alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. 

For tiltak som du kan søke om selv (søknad uten ansvarsrett), kan du møte alene. Det er også mulig med forhåndskonferanse for å avklare om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke.

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert (ansvarlig søker) delta.

Bestilling av forhåndskonferanse: Send en e-post til byggsak@levanger.kommune.no og en saksbehandler vil ta kontakt for å avtale tidspunkt.

For at saksbehandler skal være best mulig forberedt til forhåndskonferansen, angi eiendommen/adressen som skal bebygges. Legg gjerne med kart, skisser eller beskrivelse av planlagt tiltak dersom dette er utarbeidet.