Om brannvesenet

Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Levanger kommune.

Levanger brann og redning har 5 mannskaper på vakt som er innsatsstyrken. Levanger er organisert med dagkasernert mannskap i ukedagene fra 0730-1500. Resten av uka samt helg har et vaktlag bestående av deltidsmannskaper vakt.
Levanger brann og redning har avtale med Frosta brannvesen, slik at nærmeste brannstasjon varsles når det oppstår brann og ulykker. 

Forebyggende avdeling utfører saksbehandling i forbindelse med tilsyn i særskilte brannobjekter og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. I tillegg utføres kurs, øvelser, befaringer og tverrfaglig samarbeid for å forebygge brann.


Trenger du kontakt med oss? 
 

  • Ved brann og større ulykker ring 110

Til Levanger brann og redning

Terje Rennan - Brannsjef (Konstituert)
Telefon: 95 81 01 10
E-post: Send e-post

Johan-Jakob Indahl Eriksen - Beredskapssjef
Telefon: 95 10 97 43 
E-post: Send e-post

Terje Rennan - Forebyggendesjef
Telefon: 95 81 01 10
E-post: Send e-post

Marius Borgan - Fagansvarlig Feiing/Tilsyn
Telefon: 91 73 28 76
E-post: Send e-post