Gebyrer

Det må betales gebyr for behandling av innsendte forslag til reguleringsplaner.

Gebyr planbehandling