Politisk ledelse

Kommunestyret er den øverste politiske myndigheten i Levanger kommune. Politisk ledelse består av ordfører, varaordfører, leder for plan- og utviklingsutvalget og leder for driftsutvalget. 

Ordfører

Anita Ravlo Sand (SP)

E-post: Send epost
Mobil:  95 80 10 21

- Ordførers time
- Bilder av ordfører 
- Ordfører på Facebook

Varaordfører

Nina Bakken Bye (H)

Epost: Send epost
Mobil:  99 75 21 95

Leder for plan- og utviklingsutvalget

Bjørg Boneng (SP)

 

E-post: Send epost
Mobil:  99 60 47 35

Leder for
driftsutvalget

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP)

 

E-post: Send epost
Mobil:  41 25 73 02