Listeforslag kommunestyrevalg - Informasjon til partier og grupper

På denne siden finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Levanger kommune.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Levanger må inneholde minimum 7 og maksimum 41 kandidatnavn. Inntil 6 kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Se ellers hvilke krav som gjelder og mal til listeforslaget på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Levanger kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende. Listeforslag levert etter fristen avvises.

MERK!

Det er partiets/gruppens ansvar å sørge for at listeforslagene blir satt opp i samsvar med lovens bestemmelser. Det må påses at den oppgitte tillitsvalgte med vararepresentant er tilgjengelige for valgstyret – for å bringe listeforslagene i orden helt fram til listeforslaget er godkjent av valgstyret senest 1. juni 2023.

Skulle noe være uklart er det bare å ta kontakt:
e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 
mobil:  99 59 49 06

Lenker til valglov og valgforskrift