Planstrategi

Det første året i hver ny kommunestyreperiode skal kommunestyret vedta en Planstrategi som gir retning for kommunens virksomhet, utvikling og planlegging. Planstrategien omhandler langsiktig målbilde, strategiske valg for samfunnsutviklingen, de viktigste utfordringene og mulighetene for Levanger som lokalsamfunn og kommuneorganisasjon og hvilke planer som skal revideres eller utarbeides for å oppnå ønsket utvikling.

Planstrategi 2020-2023 (PDF, 857 kB)