Trondheim Havn - Høring - Fastsetting av forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Med hjemmel i LOV-2019-06-21-70-§§33, og etter Trondheim Havn IKS sin selskapsavtale, sendes med dette på høring forslag om forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2024 og 2025.

Her kan du lese høringsdokumentet (PDF, 166 kB)

Høringsfrist er 15. april 2024

Artikkelliste