SPØRRETIME: Budsjett 2023 - handlings- og økonomiplan 2023 – 2026

Dato
2. november 2022
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Budsjettdokumenter og videoopptak

***

Til formannskapets medlemmer, kommunestyrets gruppeledere, ledere for råd og kontrollutvalgets leder
Jfr. administrasjonsutvalgets møte 26. oktober 2022 og kommunedirektørens presentasjon av forslag til budsjett 2023 - handlings- og økonomiplan 2023 - 2026:
Administrasjonsutvalget 26.10.22 - Levanger kommune

Presentasjon i PDF - Video Budsjettforslag 

Det inviteres med dette til «Spørretime» til framlagt forslag til budsjett 2023 – handlings- og økonomiplan 2023 – 2026

Tid: Onsdag 2. november 2022 kl. 13.00
Sted: Levanger rådhus, kommunestyresalen

I tillegg til formannskapets medlemmer inviteres med dette gruppeledere for partier som ikke er representert i f-skapet, ledere for rådene (eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet) og kontrollutvalgets leder. De inviterte gis anledning til å stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 - handlings- og økonomiplan 2023 – 2026.

Det holdes ikke egen presentasjon under spørretimen.

Merk! Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd.

*Vi gjør oppmerksom på at det i budsjettforslaget gjenstår noe skrivearbeid og korrekturlesing, men tall og alt rundt det vil ikke bli justert.

 Spørretimen kan også følges direkte via Web-TV  -