Driftsutvalget 07.12.22

Dato
7. desember 2022
Tid
13:00 - 17:00
Sted
Drift og anlegg - Moan

 

 

 

Orienteringer

  • Regnskap 07.12.22 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen
  • Omvisning og orientering v/enhetsleder Patrik Lindblom 
  • Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer v/prosjektleder Laila Halvorsen og enhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Karin Veisetaune

Oppmøte driftsutvalget 07.12.22 - 9 + 2 av 11

Oppmøte driftsutvalget 07.12.22 - 9 + 2 av 11
Navn Parti Funksjon Liste Møter for/merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf *Knut-Erik Henrikø vil delta under Larsens permisjon fra møtet
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf
Marit Kristine Murås Fosså SP Medlem sp/h/frp/krf
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf
Vegard Austmo AP Medlem ap
Tone Wanderås AP Medlem ap
Christer Lajord SV Medlem sv
Asbjørn André Dypdahl AP Vara 1 ap Møter for Gaute B. Skjervø
Gunn Oline Lyngsmo R Vara 1 mdg/r/v Møter for Karl M. Buchholdt

Varamedlemmer