Formannskapet 06.03.24

Dato
6. mars 2024
Tid
13:00 - 15:30
Sted
Formannskapssalen, Levanger rådhus

 

 

 

Orientering i lukket møte:

Møtet lukkes ihht kommunelovens § 11-5 tredje ledd bokstav b da informasjonen som legges fram er av konkurransesensitiv karakter. Informasjonen som gis faller inn under offentlighetsloven § 23 tredje ledd og kan dermed unntas fra offentlighet inntil vinneren av konkurransen er kunngjort. 


Etter formannskapets møte (kl. 15.30) ble det holdt næringsseminar
 Program næringsseminar 6.3.24 (PDF, 188 kB)

Presentasjoner:

Oppmøte Formannskapet 06.03.24 - 8 + 1 av 9
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf/v
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf/v
Frode Lund sp medlem sp/h/frp/krf/v
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf/v
Mats Henriksen frp medlem sp/h/frp/krf/v
Tone Wanderås ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Gunnar Morten Løvås sv medlem ap/sv/mdg/pp/r
Lars Einar Karlsen r varamedlem 1 ap/sv/mdg/pp/r Møter for Vegard Austmo

Varamedlemmer