Ulykkesforsikring av frivillige

Er du frivillig hos en kommunal enhet eller en kommunal tjeneste? Da er du ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsordning. Forsikringen dekker kun personskader som oppstår under utførelse av oppdraget. Belastningslidelser og sykdom dekkes ikke. Forsikringen gjelder personer som gjør en innsats som frivillig for Levanger kommune.

Vilkår - G = Grunnbeløp i folketrygden:
Medisinsk invaliditet: 15 G
Død: 2 G

Meld skade: personal-levanger@levanger.kommune.no / 74 05 25 00.