Kommunens årlige arrangementer

Kommunens arrangementsavdeling har ansvar for å koordinere og gjennomføre mange ulike faste arrangementer i løpet et år. I tillegg har avdelingen ansvar for kulturtilbud for eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken (DKSS), og barn og ungdom gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS).

Vi er også involvert i ulike felles arrangementer som f. eks. Sofakampen aktivitetsdag.

Du finner oss på Festiviteten kulturhus, ta gjerne kontakt eller kom innom oss.

Våre faste arrangementer kan du lese mer om her: