Kommunens årlige arrangementer

Kommunens arrangementsavdeling har ansvar for å koordinere og gjennomføre mange ulike faste arrangementer i løpet et år.

Disse kan du lese mer om her: