Frivilligsentralen

Levanger Frivilligsentral er frivillig organisasjon med eget styre. De som jobber ved frivilligsentralen er ansatt i Levanger kommune og leies ut gratis til frivilligsentralen.

Vil du vite mer om hva frivilligsentralen gjør eller du kan tenke deg å bidra som frivillig, ta gjerne kontakt!

Levanger frivilligsentral sin hjemmeside