NAV Levanger

NAV består av 2 tjenesteområder.

1. Markedsavdeling

2. Oppfølgingsavdeling

  • Heidi Rygg, tjenesteområdeleder

  • Line Bergdal, økonomisk rådgiver
  • Petter M. Grindstad, avdelingsleder Markedsavdeling
  • Jostein Garstad, avdelingsleder Oppfølgingsavdeling

I Levanger kommune er en del av de kommunale tjenestene organisert i NAV.
For den statlige delen av NAV finner du opplysninger om tjenestene på NAV.

 

Kontoret er organisert i to avdelinger med ulike team: markedsteam, sosialteam, ungdomsteam, innvandrerteam, oppfølgingsteam og syfoteam (sykefravær).

NAV Levanger har kontor i sentrum av Levanger i Jernbanegata 4-8 (gamle Domus-bygget).

Åpningstider:

Timeavtaler alle dager 08.00 – 15.30

Mandag, onsdag og fredag, åpent uten timeavtale: 10.00 – 12.00,I tillegg har NAV åpent hele døgnet på nav.no,  og du vil også kunne få hjelp av NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 alle virkedager 08.00 – 15.30.

NAV Levanger yter tjenester til kommunen sine innbyggere, bl.a.: veiledning og oppfølging mot arbeid, kvalifiseringsprogram (KVP), økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, hjelp til midlertidig bolig. I tillegg til innbyggertjenestene, bistår NAV Levanger arbeidsgivere med informasjon, veiledning og rekruttering.

De fleste ytelser, inkludert sosialhjelp, kan søkes digitalt via nav.no.  Her finner du også søknadsskjema for utskrift. Søknadsskjema i papirform finnes også tilgjengelig i ventearealet ved NAV-kontoret.

Dokumentasjon/søknader kan, hvis det ikke er mulig å levere digitalt, legges i postkasse i ventearealet alle virkedager mellom 08.00 – 15.00. Dokumenter må merkes med navn og fødselsdato. Postkassen er låst og tømmes hver dag.

Akuttberedskap sosiale tjenester, inkludert midlertidig bolig, ivaretas ved at NAV Kontaktsenter kontaktes på telefon 55 55 33 33 når publikumsmottaket er stengt.

 

Kontaktinfo:

Postadresse: NAV Levanger, Postboks 24, 7601 LEVANGER

Besøksadresse: Jernbanegata 4-8, 7600 LEVANGER

Epost: nav.levanger@nav.no (ikke sensitive personopplysninger på epost)

Telefon: 55 55 33 33

  • Mandag, onsdag og fredag: 10.00-12.00
  • Tirsdag og torsdag stengt for drop-in
  • Timeavtaler alle dager: 08.00-15.30
  • NAV kundesenter (telefoni) vil ha åpningstid 08:00-15:30 alle virkedager

NAV sin døgnåpne forvaltning (http://www.nav.no/ og elektronisk kommunikasjon) vil være tilgjengelig året rundt.

Likeså «Chat» om foreldrepenger, økonomi eller jobb i utlandet, «Facebooksider» for foreldrepenger og ungdom og NAV på Twitter og pensjonsblogg.
Du kan videre ha dialog med NAV og veileder via Din Side på www.nav.no (systemet: Modia).

Akuttberedskap sosiale tjenester når kontoret holdes stengt ivaretas ved at brukere kontakter NAV Kontaktsenter på telefon 55553333.

NAV Kontaktsenter vil i neste omgang formidle henvendelsene til NAV Levanger samme dag som igjen kontakter bruker tilbake.

Tilbakemeldinger fra brukere:
Det er viktig at du og andre brukere blir hørt og bidrar med tilbakemelding for å sikre at tjenestene brukerne i kommunen mottar er best mulige.

Som på andre områder i samfunnet er det også innen arbeid og velferd brukerne eller kundene som vet best hvor skoen trykker. NAV er derfor helt avhengig av at du og andre brukere gir beskjed om hvordan NAV gjør jobben sin. Fungerer tjenestene bra? Kan kanskje NAV gjøre noen enkle grep som kan gjøre en tjeneste mer effektiv?

Brukere oppfordres til å gi jevnlig tilbakemelding om hvordan ting går til sitt lokale NAV-kontor og sine egne veiledere. Du kan også klage, gi ris og ros direkte til ditt NAV-kontor