Ordførers time

Ordfører Anita Ravlo Sand inviterer til jevnlige samtaler med Levangers innbyggere gjennom Ordførers time. Dette er en mulighet for deg til å slå av en prat med ordføreren, komme med innspill, råd og tilbakemeldinger av alle slag. Det er ikke nødvendig å reservere tid - bare møt opp!

Som ordfører håper jeg på mange gode, nyttige og inspirerende møter med innbyggerne.  Jeg håper også at de jeg prater med vil føle at de får noe ut av samtalene.

Ordførers time vil finne sted omtrent én gang i måneden, i første etasje på rådhuset eller en møteplass et annet sted i kommunen.

Planlagte møter: 

  • Mandag 16.04. fra klokka 18.00 til 19.00 på den nye kafeen på Ytterøya.
     

Ordførers time andre steder
Ordføreren tilbyr også å stille for eksempel i midttimer på ungdomsskolene. Har du ønsker når det gjelder ordførers time? Ta kontakt med sekretariatet

Ordførerens oppfølging etter samtalen
Ordførers time er en uformell arena som i utgangspunktet ikke får noen direkte oppfølging. I kraft av sin rolle som ombudsperson kan ordføreren veilede innbyggere om hvilken instans som er riktig å kontakte dersom noen ønsker oppfølging, men hun har ikke anledning til å involvere seg i kommunens behandling av enkeltsaker. Dersom en innbygger ønsker det kan ordføreren ta med seg gode ideer eller innspill til saker for drøfting med kommunedirektøren. Eventuell videre behandling av slike ideer og innspill skjer i tråd med kommunens styringssystemer.

Ordføreren i Levanger har en åpen side på Facebook. Lik siden, så får du oppdateringer fra ordførerens hverdag.

Velkommen!