Profil

Kommunevåpen - byvåpen

På rød bunn en stående gullhest. Våpenet ble siste gang godkjent ved kgl. res. 26.03.1965, og er tegnet av Halvard Trætteberg. Motivet er valgt for å symbolisere den gamle markedshandelen mellom Jemtland og Trøndelag. Jemtlendingene kom kjørende til Levanger og førte med seg smør, ljåer og lignende. Hjem til Sverige hadde de med seg sild, fisk, salt, kolonial- og manufakturvarer - samt hester.

Våpenet ble først godkjent ved kgl.res. 25.11.1960 som byvåpen for Levanger. Etter kommunesammenslutningen mellom Levanger by og de omliggende landkommuner Frol, Skogn og Åsen, ble dette ved kgl. res. 16.03.1962 godkjent som kommunevåpen for den nye Levanger kommune. Senere ble også Ytterøy tilsluttet, og dermed ble våpenet godkjent enda en gang. 

 

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 30. november 1967, sak nr. 84/1967 sist endret i kommunestyre 18. april 1996, sak nr. 97/96 og 29. januar 2003, sak 2/03Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

 • Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:
  - Suvenirer
  - Merker eller medaljer
  - Informasjon
  - Private foreninger /sammenslutninger
  - Dekorasjoner i hjemmene
 • Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.
 • Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.
 • Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  

Profilhåndbok (PDF, 2 MB)


Klikk på lenke for å laste ned kommunevåpen og logo:

 

 

 

 

 

 Levanger kommunevåpen (PNG, 40 kB)

 

 

 

Logo Levanger kommune (PNG, 49 kB)