Formannskapet 24.04.24

Merk møtested: Allos Stiftelsen - Bjørnang - Bjørnangvegen 27, 7620 Skogn

Dato
24. april 2024
Tid
13:00 - 16:00
Sted
Allos Stiftelsen - Bjørnang - Bjørnangvegen 27, 7620 Skogn

 

 

 

Orienteringer

Formannskapet vedtok enstemmig at orienteringens del 2, ble behandlet i lukket møte ihht kommunelovens § 11-5 tredje ledd, bokstav b.

Oppmøte Formannskapet 24.04.24: 6 + 3 av 9

Oppmøte Formannskapet 24.04.24: 6 + 3 av 9
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf/v
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf/v
Frode Lund sp medlem sp/h/frp/krf/v
Tone Wanderås ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Gunnar Morten Løvås sv medlem ap/sv/mdg/pp/r
Andreas Jenssen Hjelmstad h varamedlem 1 sp/h/frp/krf/v Møter for Magne Nydal
Merete Bøhn-Flatås sp varamedlem 2 sp/h/frp/krf/v Møter for Mats Henriksen
Lars Einar Karlsen r varamedlem 1 ap/sv/mdg/pp/r Møter for Vegard Austmo

Varamedlemmer