Planting

Planting gjøres snarest mulig etter hogst for å sikre en god og framtidsrettet forryngelse. Som skogeier er du pliktig til å sørge for tilfredstillende forryngelse. I Levanger vil det som oftest innebære planting. Planting med nytt plantemateriale vil som regel føre til bedre vekst og kvalitet i den nye skogen.