Avstandsregulering i lauv

Ved avstandsregulering i lauvbestand er formålet å få fram lauvtømmer av god kvalitet gjennom å tynne ut og ta ut de trærne som har skader