Enhet helsefremming

Enhet helsefremming har som mål å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunen.

Enheten skal være en bidragsyter i forebyggende arbeid, samt sikre gode tjenester på riktig nivå til riktig tid. 

Dette skal vi oppnå ved å skape arenaer for samskaping med innbygger, familier og lokalsamfunn. Innbyggeren er selv en aktiv deltaker for å oppnå mestring, mening og livsglede.  

Tidlig innsats, gode felleskap og samarbeid på tvers er prioriterte strategier.   

(Siden oppdateres)