Ungdomsrådet

Ungdomsrådet 2023/2024

Ungdomsrådet er opprettet for;

  • å stimulere ungdom til medvirkning og ansvar i lokalmiljøet
  • å være et talerør overfor politikere og beslutningstakere, og tilrettelegge for at ungdom får mer innflytelse i lokalsamfunnet
  • sette ungdomssaker på den politiske dagorden
  • være aktiv høringsinstans i kommunens planarbeid som berører barn og unges oppvekst
  • være brobygger mellom ungdomsmiljøet og politikerne
  • være et debattforum for ungdom

Se veileder fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) med mer informasjon om hva et ungdomsråd er. 

Reglement for Levanger Ungdomsråd revidert 21.6.23 (PDF, 52 kB)

Kommentar til reglement for Levanger ungdomsråd revidert 21.6.23 (PDF, 24 kB)

Levanger Ungdomsråd 2023/2024

Valgt og godkjent av kommunestyret 11.10.2023

Ungdomsrådet i Levanger består av 15 representanter. Disse er valgt fra skolekretsene knyttet til ungdomsskolene Levanger Ungdomsskole, Ytterøy Oppvekstsenter, Skogn barne- og ungdomsskole, Åsen barne- og ungdomsskole Vårtun Kristne Oppvekstsenter, og Levanger videregående skole. I tillegg er 3 kandidater valgt gjennom Ungdomssamling i Levanger (USLE).

Møtene i ungdomsrådet er åpne.

Saksdokumenter og møtekalender finner du i Levanger kommune sin innsynsløsning

Ta kontakt med leder Leonard Jensen dersom du har innspill eller spørsmål til Ungdomsrådet i Levanger. Spørsmål kan også rettes til sekretær/koordinator fra Levanger kommune: