Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 ble vedtatt i kommunestyrets sak 34/2021. Planen er grunnlag for kommunens virksomhet, utvikling og planlegging, og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunenen. Den omhandler fire satsingsområder med mål, strategier og måleindikatorer for lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. 

Kommuneplanens arealdel viser hvordan mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp i arealforvaltningen. Kommuneplanens arealdel består av arealdelen som ble vedtatt i k.sak 21/2022, Kommunedelplan Levanger sentrum vedtatt i k.sak 56/2019, Kommunedelplan Skogn sentrum vedtatt i k.sak 22/2022 og Kommunedeplan Åsen sentrum vedtatt i k.sak 23/2022. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan Skogn sentrum

Kommunedelplan Åsen sentrum

Kommunedelplan Levanger sentrum