Profil

 

Kommunevåpen - byvåpen

På rød bunn en stående gullhest. Våpenet ble siste gang godkjent ved kgl. res. 26.03.1965, og er tegnet av Halvard Trætteberg. Motivet er valgt for å symbolisere den gamle markedshandelen mellom Jemtland og Trøndelag. Jemtlendingene kom kjørende til Levanger og førte med seg smør, ljåer og lignende. Hjem til Sverige hadde de med seg sild, fisk, salt, kolonial- og manufakturvarer - samt hester.

Våpenet ble først godkjent ved kgl.res. 25.11.1960 som byvåpen for Levanger. Etter kommunesammenslutningen mellom Levanger by og de omliggende landkommuner Frol, Skogn og Åsen, ble dette ved kgl. res. 16.03.1962 godkjent som kommunevåpen for den nye Levanger kommune. Senere ble også Ytterøy tilsluttet, og dermed ble våpenet godkjent enda en gang.