Formannskapet 19.06.24 (ekstraordinært)

Dato
19. juni 2024
Tid
14:30 - 15:15
Sted
Formannskapssalen, Levanger rådhus

 

 

 

Orientering:

  • Hotellplaner – status forhandlinger v/næringssjefen

Kommunedirektøren vil foreslå at orienteringen behandles i lukket møte ihht kommunelovens § 11-5 tredje ledd, bokstav b.

Oppmøte formannskapet 19.06.24: 8+1 av 9

Oppmøte formannskapet 19.06.24: 8+1 av 9
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf/v
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf/v
Frode Lund sp medlem sp/h/frp/krf/v
Andreas J. Hjelmstad h medlem sp/h/frp/krf/v
Mats Henriksen frp medlem sp/h/frp/krf/v
Tone Wanderås ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sv/mdg/pp/r
Gunnar Morten Løvås sv medlem ap/sv/mdg/pp/r
Lars Einar Karlsen r varamedlem 1 ap/sv/mdg/pp/r Møtte for Vegard Austmo

 

Varamedlemmer