Kommunestyret 10.04.24

Dato
10. april 2024
Tid
16:00 - 20:35
Sted
Kommunestyresalen, Levanger rådhus


 

Før behandling av saker i kommunestyret, kl. 16.00 - 17.50, ble det holdt folkevalgtopplæring: 
Kurs i samskaping

På oppdrag fra Innherred Regionråd arrangerer SINTEF «Kurs i samskaping» for alle folkevalgte på Innherred. Formålet er å gi en grunnleggende felles forståelse av hva samskaping innebærer, og hvordan politikere i samarbeid med ulike aktører kan være med å identifisere utfordringer, ta del i konstruktiv dialog med innbyggerne, og å få fram gode ideer og løsninger.

*Deltakerne oppfordres til å lese kursheftet for å få et best mulig utbytte av kurset: KURSDOKUMENT

Tidsplan:
kl 16.00 - Orientering om Innherred regionråd v/daglig leder Marit Moe  |  Presentasjon (PDF, 3 MB)
kl 16.30 - Ord fra ordfører Anita Ravlo Sand
kl 16.35 - Kurs i samskaping v/Lisa Ekmann og Torgunn Sollid-Bolås, SINTEF   |  Presentasjon (PDF, 2 MB)
kl 16.55 - Gruppeoppgaver om samskaping GRUPPER (PDF, 40 kB)
kl 17.35 - Felles diskusjon
kl 18.00 - Kommunestyret - behandling av saker  |  websending

Oppmøte kommunestyret 10.04.24: 28+7 av 35

Oppmøte kommunestyret 10.04.24: 28+7 av 35
Navn Parti Funksjon Merknad
Nina Bakken Bye H Varaordfører
Tone Wanderås AP Medlem
Vegard Austmo AP Medlem
Astrid Juberg Vordal AP Medlem
Ina Helen Pedersen AP Medlem
Johannes Hembre-Ingul AP Medlem
Stig Ove Sommervoll AP Medlem
Siri Marie Øvrum Nesgård AP Medlem
Anne Grete Krogstad AP Medlem
Frode Lund SP Medlem
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem
Randi Haugskott SP Medlem
Kari Flokkmann SP Medlem
Dagrun Irene Myhr SP Medlem
Harald Asbjørn Lein SP Medlem
Gunnar Morten Løvås SV Medlem
Siv Gjertrud Skjerve Bjøru SV Medlem
Lars Erik Ertsås H Medlem
Andreas Jenssen Hjelmstad H Medlem
Håvard Lutdal H Medlem
Ivar Haarstad H Medlem
Mats Henriksen FRP Medlem
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Medlem
Nina Egenæs Groven KRF Medlem
Ivar Rausand INP Medlem
Lars Einar Karlsen Rødt Medlem
Asgeir Persøy PP Medlem
Oddgeir Hagen V Medlem
Marit Kverkild AP Varamedlem Møter for Mathias Hallem Granaune
Olav Dehli AP Varamedlem Møter for Per Espen Aunan
Sigurd Flø Gustad KRF Varamedlem Møter for Magne Nydal
Bent Ingar Fuglu SP Varamedlem Møter for Anita Ravlo Sand
Mona K. Rømuld H Varamedlem Møter for Knut-Erik Henrikø
Jostein Trøite SV Varamedlem Møter for Frida M. Amdahl
Line Alfnes MDG Varamedlem Møter for Espen Wigen