Driftsutvalget 09.11.22

Dato
9. november 2022
Tid
13:00 - 17:00
Sted
Møterom 1045, Levanger rådhus

 

 

 

Orientering - felles med plan- og utviklingsutvalget - i kommunestyresalen:
• Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 v/økonomisjef og kommunalsjefer | PDF (PDF, 5 MB)

Oppmøte driftsutvalget 09.11.22 - 8 + 2 av 11

Oppmøte driftsutvalget 09.11.22 - 8 + 2 av 11
Navn Parti Funksjon Liste Møter for/merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf
Tone Wanderås AP Medlem ap
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap Forfall (ingen vara)
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v
Christer Lajord SV Medlem sv
Siw Grethe Kristiansen FRP Vara 4 sp/h/frp/krf Møter for: Marit K. Murås Fosså
Ingebjørg Roel Bye AP Vara 5 ap Møter for: Vegard Austmo

Varamedlemmer