Eldrerådet 12.03.24

Orientering:

  • Håvard Heistad orienterte om drift av kjøkken/kafè på Levanger bo- og aktivitetssenter
  • Psykisk helse og rus v/Gunn Toril Sandnes Resseth og Andrea Wibe Husby orienterer om enheten og om psykisk helse og rus blant eldre - PDF (PDF, 3 MB)
Dato
12. mars 2024
Tid
9:30 - 12:00
Sted
Levanger rådhus, møterom 1045

Møtedokumenter (Publikum)

Protokoll i PDF (PDF, 124 kB)

Send e-post til faste medlemmer

Meld forfall

Eldrerådet 12.03.24 - oppmøte 7 + 1 av 8
Navn Funksjon Møter for/merknad
Jon Ludvig Gjemble leder
Hans-Fredrik Donjem nestleder
Berit Lyngen Medlem
Gerd Talsnes Heggdal Medlem
Kai Lennert Johansen Medlem
Asgeir Persøy Medlem
Inga Daae Forberg Medlem
Inger Hammer Varamedlem Møter for Grete Monsen