Driftsutvalget 06.12.2023

Dato
6. desember 2023
Tid
13:00 - 16:10
Sted
Møterom 1045, Levanger rådhus

 

 

 

Orienteringer

• Planstrategi 2024-2027 - Innspill til arbeidet v/Trude Nøst og Berit Hakkebo (30 min)
 Dokumenter som må leses/forberedes før møtet: Arbeidsdokument Planstrategi 2024-2027 (PDF, 991 kB) - Politisk arbeidsprosess med Planstrategi 2024-2027 (PDF, 117 kB)
• Tilstandsrapport barnevernet v/enhetsleder Barn og famile Anne Karin Veisetaune

Oppmøte driftsutvalget 06.12.2023 - 9 + 1 av 11

Oppmøte driftsutvalget 06.12.2023 - 9 + 1 av 11
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Andreas Jenssen Hjelmstad h leder sp/h/frp/krf/v
Håvard Lutdal h medlem sp/h/frp/krf/v
Vidar Lund sp medlem sp/h/frp/krf/v
Eli Kristin Johansen sp medlem sp/h/frp/krf/v
Anne Grete Krogstad ap medlem ap
Johannes Hembre-Ingul ap medlem ap
Mathias H. Granaune ap medlem ap
Siv Gjetrud Skjerve Bjøru sv medlem sx
Lars Einar Karlsen r medlem r
Mona Rømuld h varamedlem 2 sp/h/frp/krf/v Møter for Nina E. Groven

Varamedlemmer