Plan- og utviklingsutvalget 08.05.24

Befaring fra kl. 13, Kjønstadmarka

Dato
8. mai 2024
Tid
13:00 - 17:00
Sted
Formannskapssalen, Levanger rådhus

 

 

 

Befaring kl. 13

Møtet starter med befaring i Kjønstadmarka 4 kl. 13.
Oppmøte i vegkrysset på toppen av Kjønstadmarka. Der vegen ned til Kjønstadmarka 1 (Nordengbakkan) går ned. 

Orienteringer:

  • Tilbakemelding fra innspillsrunden før jul - planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel v/Trude Nøst  |  dokument i excel-format

Hvordan vil utvalget involveres i utforming av kommuneplanens samfunnsdel?

Oppmøte plan- og utviklingsutvalget 08.05.24: 9+2 av 11

Oppmøte plan- og utviklingsutvalget 08.05.24: 9+2 av 11
Navn Parti Funksjon Liste Merknad
Lars Erik Ertsaas h Leder sp/h/frp/krf/v
Oddgeir Hagen v Nestleder sp/h/frp/krf/v
Randi Haugskott sp Medlem sp/h/frp/krf/v
Dagrun Myhr sp Medlem sp/h/frp/krf/v
Knut-Erik Henrikø h Medlem sp/h/frp/krf/v
Janne Jørstad Larsen frp Medlem sp/h/frp/krf/v
Siri Ø. Nesgård ap Medlem ap
Stig Sommervoll ap Medlem ap
Martin von Heimburg sv Medlem sv
Ingebjørg Roel Bye ap Vara 1 ap Møter for Per Espen Aunan
Frank E. Dreyer pp Vara 1 r/mdg/pp Møter for Espen Wigen

Varamedlemmer