Plan- og utviklingsutvalget 14.06.2023

Dato
14. juni 2023
Tid
13:00 - 17:00
Sted
Formannskapssalen, Levanger rådhus

 

 

 

Orienteringer

  • Konsesjonsbehandling av vannkraftregulering i Levangerelva, status v/enhetsleder Per Anders Røstad

Oppmøte plan- og utviklingsutvalget 14.06.2023 (7 + 3 av 11)

Oppmøte plan- og utviklingsutvalget 14.06.2023 (7 + 3 av 11)
Navn Parti Funksjon Liste Møter for/merknad
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Leder sp/h/frp/krf
Lars Erik Ertsås H Nestleder sp/h/frp/krf
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem sp/h/frp/krf
Frode Lund SP Medlem sp/h/frp/krf
Stig Ove Sommervoll AP Medlem ap
Tone Jørstad AP Medlem ap
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem sv
Ivar Haarstad H Vara 1 sp/h/frp/krf Møter for Geir Tore Persøy
Inge Johansen FRP Vara 3 sp/h/frp/krf Møter for Randi Haugskott
Ingebjørg Roel Bye AP Vara 4 ap Møter for Per Aunan
Ingen vararepr. for Kjartan Gjelvold

Varamedlemmer